Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

Vanitate
22:43
3321 b4fa 500
Vanitate
22:43

April 07 2018

Vanitate
22:33
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viapoolun poolun

April 02 2018

Vanitate
18:17
Vanitate
18:14
8856 e7c8
Reposted fromhagis hagis
Vanitate
18:13
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka vialekkaprzesada lekkaprzesada
Vanitate
18:13
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaMojeZwoje MojeZwoje
Vanitate
18:12
2928 b059 500
Reposted fromsarazation sarazation vialekkaprzesada lekkaprzesada
Vanitate
18:11

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Vanitate
18:11
Vanitate
18:10

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

18:10
9966 c05a
Vanitate
18:10
1381 24b6
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaMojeZwoje MojeZwoje
Vanitate
18:10
3856 6539
Reposted fromflesz flesz vialekkaprzesada lekkaprzesada
Vanitate
18:09
Vanitate
18:08
Vanitate
18:08
6234 da7d
Reposted from4777727772 4777727772 viaMojeZwoje MojeZwoje
18:08
7347 619f
Vanitate
18:08
0460 a928
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Vanitate
18:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl