Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

Vanitate
21:30
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viatpexi tpexi
Vanitate
21:30
Vanitate
21:30
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viaiammistake iammistake
Vanitate
21:28
off to the world
Reposted fromcats cats viatpexi tpexi
Vanitate
21:27
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaToshi Toshi
Vanitate
21:27
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaToshi Toshi
Vanitate
21:26
Reposted fromlakim lakim viaiamnotarobot iamnotarobot
Vanitate
21:25
Vanitate
21:24
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourhabit yourhabit
Vanitate
21:24
4693 ba9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
Vanitate
21:24
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc
Vanitate
21:23
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viafreeway freeway
Vanitate
21:21
9115 7b64 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
Vanitate
21:19
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
Vanitate
21:16
Reposted frompotrzask potrzask viapoppyseed poppyseed
21:16
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viaMojeZwoje MojeZwoje
Vanitate
21:15
5224 7abb
Reposted fromkelu kelu vialevune levune
21:15
1403 c031
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMojeZwoje MojeZwoje
Vanitate
21:15
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher vialevune levune
Vanitate
21:13
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl